You are here: Úvod

Peter Lamoš Beňovský - LAMEX Brezno - výroba náhradných dielov a servis tvárniacich strojov

Pozor, náhradné diely v e-shope ešte nie sú kompletné, preto zatiaľ slúži ako katalóg. Ceny sú bez DPH!

Firma Peter Lamoš Beňovský - LAMEX bola založená v r. 1995 a jej hlavnou činnosťou je oprava a servis tvárniacich strojov a cieľom spokojnosť zákazníkov. Ich počet sa v posledných rokoch značne zvýšil, čo bolo hlavne v dôsledku útlmu výroby v podniku Strojáreň Piesok. V súčasnosti firma zamestnáva kvalifikovaných bývalých pracovníkov z uvedeného závodu, čím značne rozšírila ponuku svojich služieb.

V súčasnej dobe je hlavnou činnosťou výroba a predaj náhradných dielov na tieto stroje:

1. Mechanické a hydraulické tabuľové nožnice typu NTA, NTH, CNTA
2. Mechanické a hydraulické ohraňovacie lisy typu LO, LODD, CTO
3. Mechanické a hydraulické zakružovačky plechov a profilov typu XZMP, XZCT
4. Ručné tvárniace stroje - lisy typu LRH, nožnice typu NPM

Ostatné činnosti, súvisiace s týmito strojmi:

1. Externé montáže priamo u zákazníka aj v zahraničí
2. Výroba elektrorozvádzačov
3. Poradenská činnosť, spracovanie ponúk náhradných dielov, zvláštneho príslušenstva, nástrojov na ohýbanie
4. Opravy náhradných dielov, napr. gamapestovanie
5. Frézárske a sústružnícke práce na objednávku
6. Strihanie a ohýbanie plechu
7. Sprostredkovanie predaja a kúpy starších strojov
8. Zabezpečenie revíznych skúšok

 

Návštevnosť